TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ SỰ RA ĐỜI KHỐI KỸ THUẬT NHIỆT

Dựa trên sự phát triển kinh doanh của nhóm thiết bị trao đổi nhiệt, Ban giám đốc PHE Process đã quyết định tái cơ cấu lại công ty, công bố thay đổi nhận diện thương hiệu của mảng kỹ thuật cốt lõi và cho ra đời Khối Kỹ thuật nhiệt. Các chào giá thiết bị trao đổi nhiệt sẽ có logo mới, mang đậm tính chất sản phẩm thiết bị.

Thiết kế logo mới có nền màu đỏ và phông chữ trắng, mang hàm ý truyền nhiệt, cũng như biểu tượng ô tròn và hình lượn sóng mang tính biểu tượng tấm trao đổi nhiệt và dòng chảy của lưu chất. Việc tập trung hóa Khối Kỹ thuật nhiệt giúp công ty phát triển nhiều hơn các ứng dụng và sản phẩm trao đổi nhiệt mới, như dạng vỏ tấm, vỏ xoắn, giải nhiệt gió, các bộ làm lạnh màng rơi, bể tích lạnh và bơm nhiệt.

Thông qua tái định vị thương hiệu, Ban giám đốc PHE Process kỳ vọng củng cố vị thế là nhà cung cấp giải pháp xử lý nhiệt dẫn đầu thị trường, nhà cung cấp giải pháp đầy đủ nhất cho mọi ứng dụng truyền nhiệt của các khách hàng, đối tác.

Comments are closed.

error: Content is protected !!