Bộ làm lạnh nước kiểu màng rơi được thiết kế chủ yếu để làm lạnh nước xuống 0,5oC, gần điểm đông. Để tránh đóng đá trên các thành tấm, áp gas hút ở đầu hút bay hơi phải điều chỉnh sao cho nhiệt độ bay hơi không thấp hơn nhiệt độ thiết kế, chẳng hạn -3oC tương tự với nhiệt độ và lưu lượng nước. Với hệ thống dùng Glycol thì nhiệt độ đầu vào Glycol cũng phải được kiểm soát.

Nếu các dao động kiểm soát hệ thống lạnh dẫn đến việc đóng đá, lớp đá trên tấm sẽ làm giảm hiệu suất truyền nhiệt. Bám đá trên các tấm có thể xảy ra trong vào phút nhưng sẽ không gây hại đến kết cấu thiết bị. Đá sẽ tự động tan sau khi tăng nhiệt độ bên trong các tấm ở chu kỳ vận hành thông thường kế tiếp.

Các ưu điểm:
– Không có rủi ro đóng đá với nước lạnh 0,5oC
– Phù hợp cho nước có tạp chất, nước ô nhiễm
– Tiếp cận thiết bị dễ dàng
– Vệ sinh thuận tiện
– Không dùng phốt, gioăng
– Thiết kế đóng kín ngăn tạp nhiễm
– Vật liệu thép không rỉ hoặc Titan cho nước muối
– Có các phiên bản thiết kế riêng
– Công suất từ 10kW – 10.000 kW
– Ứng dụng các chất bay hơi NH3, Freon, CO2, các chất làm lạnh thứ cấp như Glycol, nước muối